firma

Jakie są koncepcje przywództwa?

Jedną z nieodłącznych cech dobrze funkcjonującej firmy jest prowadzenie jej przez odpowiedniego lidera. Właściwy przywódca wyznacza kierunek działań firmy, odpowiada za jej organizację oraz motywuje pracowników. Istnieje kilka różnych stylów, według których działają przywódcy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety.

Jedną z koncepcji przywództwa jest koncepcja autokratyczna. Według niej przełożony nie musi tłumaczyć podwładnym swojej wizji ani liczyć się z ich zdaniem, ponieważ sam odpowiada za wyznaczenie celów i podział pracy. W tej koncepcji przywódca rozdziela zadania w formie nakazu. Dyscyplina opiera się na karach i nagrodach, a motywacją jest szacunek do przełożonego bądź strach przed konsekwencji.

Jej przeciwieństwem jest koncepcja, w której hierarchia jest płaska, decyzje są podejmowane wspólnie. Najważniejszym jej punktem jest zespół, a częstą techniką podejmowania decyzji jest burza mózgów. Przyjmuje się wtedy, że wszyscy, wraz z liderem zespołu, pracują dla wspólnego dobra.

Możliwy jest także taki styl dowodzenia, w którym przywódca ma inspirować grupę. Od poleceń ważniejsze są tutaj unikatowe pomysły. Podwładni mają wtedy ulegać charyzmie lidera i jego przekonującej wizji.

Koncepcje dowodzenia różnią się także tym, gdzie stawiają priorytety. Można kłaść nacisk na zadanie i wtedy najważniejsze jest planowanie i praca organizacyjna. Można uważać za najważniejsze relacje w zespole i wtedy promuje się zaufanie i wzajemną pomoc. Można także podnosić skuteczność firmy przez działanie mające na celu włączenie wszystkich pracowników w jej funkcjonowanie. Organizuje się wtedy często spotkania zespołowe oraz stawia na komunikację i rozwiązywanie konfliktów.

Styl przywództwa nie musi być stały. Może on zmieniać się wraz z rozwojem firmy, dojrzałością przywódcy i wzrostem motywacji pracowników. Można także stosować różne koncepcje w zależności od sytuacji. Najważniejsze jednak dla osiągnięcia sukcesu są cechy charakteru i osobowości przywódcy, bo to od niego zależy powodzenie przedsięwzięcia.