firma

Po co w firmie coaching?

Coaching rozumiany jako wszelkie działania mające na celu rozwój pracowników firmy, kierowników i zespół zarządzający przedsiębiorstwem jest bardzo ważny w każdej firmie. Kiedyś nie przywiązywano do tego tak dużej wagi, jednak od pewnego czasu coaching stał się jednym z kluczowych elementów rozwojowych.

Po co w firmie coaching?

Trener personalny, który zajmuje się coachingiem jest osobą, która potrafi doskonale wpływać na ludzi. Ten wpływ jest zawsze możliwie jak najbardziej pozytywny. Trener stara się uświadomić osobie trenowanej jej możliwości, niewykorzystany potencjał jaki posiada, a także zmotywować do tego, by jeszcze lepiej i jeszcze efektowniej wypełniała swoje zadania. Coach pomaga także w poukładaniu swoich planów zawodowych, znalezieniu najlepszej drogi kariery, czy podjęciu ważnych decyzji związanych z pracą. Poprzez odpowiednie techniki może wskazać trenowanej osobie jej wady i zalety, elementy nad którym należy pracować nad sobą, a także wszelkie pozytywne działania, jakie podejmuje. Pomaga odnieść sukces poprzez odkrycie swoich własnych możliwości.

Ukryte możliwości

Każdy pracownik posiada możliwości i umiejętności, których nie do końca jest świadomy. Najczęściej to właśnie one są w stanie sprawić, że odniesiemy możliwie największy sukces zawodowy czy życiowy. Coaching przyczynia się zaś do tego, że odnajdujemy te, nieodkryte jeszcze zdolności i uczymy się korzystać z nich w maksymalny sposób. Wykorzystywanie ich w codziennej pracy każdorazowo przyczynia się do sukcesu, a pracownicy uczą się efektywnie czerpać ze swoich zdolności. Ponadto, coach ma za zadanie wspomóc pracowników w radzeniu sobie ze stresem i znajdowanie najlepszych sposobów na radzenie sobie z sytuacjami nerwowymi. W wielu przypadkach również przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Co zyskuje firma, w której zatrudniany jest coach?

Coraz częściej spotkać możemy się z praktyką zatrudniania w dużych przedsiębiorstwach trenerów personalnych. Ich zadaniem jest przede wszystkim wspieranie pracowników w dążeniu do osiągania sukcesów w pracy. Motywowanie pracowników, wspomaganie w walce ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu czy nakłanianie do podejmowania się różnych wyzwań, zadań, projektów czy szkolenia się. Na takich pracownikach firma bez wątpienia wiele zyska.