Hunters Race Mybhn8kaaec Unsplash
firma,  pieniądze

Co to jest franczyza?

Franczyza (z ang. franchising), zgodnie z definicją przyjętą w, to system sprzedaży towarów lub usług, który opiera się przede wszystkim na stałej, ciągłe i ścisłej współpracy pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, zwanymi: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Szczegółowe określenia co wchodzi w skład franczyzy, prawa i obowiązki stron reguluje umowa franczyzy, która układana jest według zgodnej woli stron.

Dzięki umowie franczyzy, franczyzobiorca może być uprawniony korzystania z nazwy franczyzobiorcy, logo, znaków towarowych oraz know-how franczyzodawcy. Franczyzodawca dodatkowo zapewnia również szerokie zaplecze wsparcia, w postaci łańcucha dostaw, oprogramowania, wyposażenia, doradztwa prawno-księgowego czy też z zakresu prowadzenia biznesu.

Franczyza jest niewątpliwie idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą spróbować poprowadzić swój biznes, poczuć się szefem, lecz nie posiadają konkretnego pomysłu, zaplecza, doświadczenia czy zaplecza. Osoba, która dobrze poradzi sobie z zarządzaniem i działaniem na podstawie udzielonej licencji franczyzowej nie będzie mogła narzekać na niskie zarobki.

Według raportu przygotowanego przez Polską Organizację Franczyzobiorców wynika, że rynek franczyzowy w Polsce, na przestrzeni ostatnich 15 lat powiększył się z niecałych 50 firm franczyzowych do ponad 1000. Najpopularniejsze sieci franczyzowe w Polsce to niewątpliwie: McDonald’s, Żabka, Orlen czy Apart.

Oczywiście, jak prawie każdy model biznesowy, z perspektywy franczyzobiorcy posiada ona swoje zalety – oraz niestety – wady. Najważniejszą i chyba najistotniejszą zaletą dla franczyzobiorcy jest zagwarantowane poczucia bezpieczeństwa w związku z zarabianiu na produktach czy usługach, które już są wprowadzone na rynek i dobrze na nim funkcjonują, są dodatkowo przez jakąś część potencjalnych klientów rozpoznawalne. To franczyzodawca odpowiada za promowanie swojej marki i zwiększanie jej rozpoznawalności. Na nim też spoczywa, co do ogólnej praktyki, zaopatrzenie franczyzobiorcy w niezbędne materiały. W związku z tym franczyzobiorcy odpadają wszelkie koszty związane z reklamą, marketingiem i promocją. Najistotniejszą wadą niewątpliwie jest utrata niezależności w sposobie prowadzenia działalności franczyzobiorcy – musi on przestrzegać zasad wynikających z umowy i regulaminów zawartych z franczyzodawcą pod rygorem wysokich, pieniężnych, kar umownych a nawet wypowiedzeniem umowy franczyzy.