chris-davis-eIXu5GIA5DY-unsplash
gospodarka,  pieniądze

Co to jest kryzys ekonomiczny?

Od wielu lat w mediach bardzo często przewija się pojęcie kryzysu ekonomicznego. Co ono oznacza i czy jest realnym zjawiskiem, czy tyko groźbą?

O kryzysie w gospodarce mówi się, kiedy ulega ona pogorszeniu na wielu płaszczyznach. Widoczne objawy tego to m. in. malejące wynagrodzenia, rosnące bezrobocie, zmniejszona produkcja. Firmy osiągają coraz mniejsze dochody i coraz mniej chętnie inwestują. Inflacja, czyli znaczy wzrost poziomu cen, rośnie i przeradza się w tzw. hiperinflację. Konsumenci siłą rzeczy nabywają coraz mniej dóbr, co dodatkowo osłabia gospodarkę. Trudniej jest o zatrudnienie. Zmniejsza się eksport. Wiele firm upada, równie dużo decyduje się na redukcję etatów, także pod postacią zwolnień grupowych. Na poziomie państwa kryzys widoczny jest w mniejszych wpływach z podatków, rosnącym deficycie budżetowym i malejącym PKB.

Często można spotkać się ze stanowiskiem, że kryzys gospodarczy jest nieuniknionym i powtarzającym się etapem w rozwoju gospodarczym. Do tej pory miało miejsce już wiele kryzysów na skalę światową, np. ostatni w latach 2007-2008. Kolejne kryzysy mają też pewne zwiastuny, dzięki którym można je przewidzieć wcześniej, np. krach giełdowy. Poza tym, wielu ekonomistów jest zdania, że samo mówienie i ostrzeganie przed kryzysem może ten kryzys wywołać, m. in. dlatego, że powoduje ograniczenie konsumpcji przez ludzi.

Niektórzy są jednak zdania, że są pewne czynniki, które wywołują krach gospodarczy, takie jak niewłaściwa polityka finansowa państw albo niewłaściwe działania na rynkach finansowych. Nie bez znaczenia są tutaj zjawiska występujące na rynku walut oraz nadmierna dostępność kredytów. Kryzys jest też czynnikiem kształtującym państwo, przez to, że wpływa na decyzje wyborcze obywateli.

Każdy kryzys ekonomiczny jest dostrzegalny zarówno dla państw, jak i obywateli. Każdy jednak ma kiedyś swój koniec i następuje po nim dalszy wzrost gospodarczy. Z perspektywy przeciętnego człowieka, ważne jest przygotowanie się na taką możliwość już wcześniej, przede wszystkim przez zgromadzenie oszczędności.

Photo by Chris Davis on Unsplash