Marten Bjork 6dw3xyqvcye Unsplash
gospodarka,  księgowość

Co to są rezerwy na świadczenia pracownicze?

Czy ktoś z nas pracujących osób zastanawiał się nad pojęciem rezerwy na świadczenia pracownicze? Otóż dla ludzi zatrudnionych to bardzo istotna rzecz choć nie każdy jest świadomy tego, że jego firma musi gromadzić pewnie rezerwy pieniężne na planowane bądź co gorsze nieplanowane wydatki w przyszłości.

Konieczność skorzystania z rezerw może nastąpić w każdej chwili, także ciężko jest również określić kwotę prawdopodobnych zobowiązań, które mogą się pojawić. Czasem zdarza się, że doprowadza to do niekontrolowanych strat finansowych wiec dlatego przedsiębiorstwa powinny ustalać finanse na rezerwy z wyprzedzeniem na cały przyszły rok obrotowy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami o rachunkowości mogą one być przeznaczone na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe czy bonifikaty, a także zaległe urlopy czy nawet zakup nowej odzieży roboczej dla pracowników.

Rezerwy na świadczenia pracownicze ustalane są na cały przyszły rok obrotowy są to tzw. rozliczenia bierne. Są one ustalane poprzez wyliczenie wydatków, które mogą się prawdopodobnie pojawić w przybliżonej kwocie. Wyliczeniem przyszłych zobowiązań najczęściej zajmuje się aktuariusz, który jest osobą znającą się na tego typu wyliczeniach i jak najbardziej odpowiednią do ich wykonania. Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze nie jest do końca obowiązkowe ponieważ firma, która nie musi wypłacać m. in odprawy emerytalnych czy rentowych, nagród jubileuszowych itp. nie musi tworzyć zapasów finansowych, czyli tzw. rezerw.

Zdarza się że przedsiębiorstwo wcześniej nie tworzyło rezerw na świadczenia pracownicze, natomiast w pewnym momencie prowadzenia firmy nastąpiła taka konieczność. Wtedy jeśli wypłaty pewnych świadczeń wymienionych wyżej doprowadzały do jakichkolwiek strat finansowych to nie utworzenie rezerw wcześniej było błędem, ponieważ należało je utworzyć już w przeszłości. Rezerwy na świadczenia mogą mieć pewien wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa, gdyż musi ono wyodrębnić pewną kwotę pieniędzy bez względu na to czy doprowadzi to do strat finansowych czy nie.