andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash
biznes,  firma

Co to są zachowania monopolistyczne?

Naturalnym interesem każdego przedsiębiorstwa są jak największe zyski. Aby je osiągnąć, podmiot gospodarczy musi być w jakiś sposób bardziej atrakcyjny dla konsumentów od innych, a więc konkurować. Jest to sytuacja naturalna na rynku, czasami ma jednak zbyt intensywny charakter.

Zachowania monopolistyczne to takie praktyki firm lub innych podmiotów gospodarczych, które mają na celu osłabienie konkurencji. Podmioty, które decydują się na takie zachowania, mają na celu zdobycie i utrzymanie na rynku pozycji monopolistycznej, co oznacza dla innych maksymalne utrudnienie wejścia na rynek.

Polityka monopolistyczna przedsiębiorstw opiera się na określonym sposobie konkurowania. Takie zachowania mogą między innymi mieć charakter organizacyjny, czyli np. polegać na łączeniu się przedsiębiorstw, a także na przejmowaniu i wykupywaniu konkurencji. W ten sposób podmiot gospodarczy maksymalizuje obszar swojej działalności. Czasami przedsiębiorstwa podpisują między sobą porozumienia, mające na celu wyeliminowanie konkurencji, m. in. ustalające ceny albo sztuczny podział rynku. Przedsiębiorstwo może też zwiększać popyt na swoje usługi dzięki intensywnej reklamie i informowaniu konsumentów. Możliwe jest używanie swojej dominującej pozycji do narzucania różnych cen za dane dobro dla różnych grup docelowych. Zdarza się też, że silny podmiot startuje na rynku z niespotykanie niskimi cenami, tak, aby całkowicie zwalczyć konkurencję, a kiedy to już nastąpi podnosi ceny. Zdarza się wtedy, że dobra sprzedawane są na początku nawet po cenach niższych niż ceny ich wytworzenia. Możliwe jest także sprzedawanie dóbr za granicę po cenach niższych niż ich ceny krajowe. Każde takie działanie eliminuje z rynku mniejszych graczy.

Zachowania monopolistyczne mają na celu zostanie jedynym producentem na rynku. Nie wszystkie z takich działań są dopuszczalne przez polskie prawo, które uznaje zasady uczciwej konkurencji. Prawo chroni konkurencję jako stan pożądany, który umożliwia konsumentowi wybór i sprzyja lepszej jakości towarów i usług.

Photo by Andrew Neel on Unsplash