Bethany Legg 75nbwhfdsny Unsplash
gospodarka,  pieniądze

Co to wykup obligacji skarbowych?

Wykup obligacji skarbowych to czynność wykonywana w celu pomnożenia swojego kapitału między innymi poprzez proces inflacji występujący w dużej części gospodarek światowych. Polega on na kupieniu danych obligacji oraz oczekiwaniu na ich wzrost, po czym wypłacenie ich staje się korzystne.

Wyróżnia się: obligacje o stałym oprocentowaniu które jak sama nazwa wskazuje posiadają stały potencjał wzrostu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu których cechą szczególną jest zmienność i nietrwałość wartości, obligacje zerokuponowe to obligacje od których nie trzeba płacić odsetek, są one emitowane po cenie niższej od nominalnej, a wykupywane po cenie nominalnej.

Obligacje ze względu na rodzaj emitenta można podzielić na: Rządowe czyli emitowane przez Skarb Państwa (mają one wysoką gwarancje stabilności i pewności co do otrzymanych w przyszłości korzyści z obligacji), Komunalne emitowane przez organy samorządowe (tak jak w przypadku obligacji rządowych posiadają one potencjał prawny dający kupującemu swego rodzaju gwarancję jakości), Korporacyjne emitowane przez firmy i różnego rodzaju przedsiębiorstwa (mają one najmniejszą stabilność i jakość jednak w państwach o dobrze sprecyzowanych kodeksach inwestycyjnych które zwykle mają też bardzo dobrze rozwiniętą gospodarkę korzystanie z nich jest powszechne i przynosi równie duże i pewne korzyści jak w przypadku obligacji Rządowych i Komunalnych).

Obligacje różnią się również pod względem długości ich występowania oraz zapadalności obligacji skarbowych detalicznych, wyróżniamy: obligacje dwuletnie oznaczane symbolem DOS, obligacje trzyletnie oznaczane symbolem TOZ, czteroletnie oznaczane symbolem COI, dziesięcioletnie oznaczane symbolem EDO których wartość nominalna razem z odsetkami zostaje wypłacona dopiero w całości 10 lat po ich zakupie, wcześniej wspomniane obligacje zerokuponowe oznaczane symbolem OK w których przypadku odsetki są wypłacane praktycznie już w trakcie zakupu oraz są z góry uwzględniane w cenie danej obligacji co daje przejrzystość co do otrzymywanych w przyszłości korzyści.