Austin Distel Wd1lrb9oeeo Unsplash
biznes,  firma

Czy skalowalność jest ważna dla startupu

Rozwój techniki informatycznej kieruje działania biznesowe na nowe obszary. Dzisiejsze nowoczesne przedsiębiorstwo nie da się w żaden sposób porównać z modelem z ubiegłego wieku.
20-30 lat temu zaczynając działalność gospodarczą wystarczyło trochę gotówki dobry pomysł i już można było działać nie myśląc co będzie za parę lat. Firmy rozwijały się, inwestowały i często po okresie bujnego rozwoju wpadały w kłopoty. Najczęstszą przyczyną było przeinwestowanie, złe oszacowanie rosnących kosztów, pochłaniających zysk.

Startup

Dobry, praktyczny pomysł, informatyk pasjonat, skuteczny marketingowiec, to w XXI wieku podstawa większości biznesów.
Współczesne czasy, to czasy informatyki, komputeryzacji i wszystkiego co z nowymi technologiami związane i właśnie to jest determinujące w tworzeniu nowych przedsięwzięć biznesowych określanych jako startupy.
Rozwój informatyki zmienił również podejście do planowania działań z wykorzystaniem nowych modeli biznesowych.
Startup jest typowym przykładem poszukiwania konkretnego modelu biznesowego. Określa się w nim zazwyczaj szybką drogę dojścia do wyznaczonego celu, którym najczęściej bywa jakieś rozwiązanie technologiczne umożliwiające szybki zysk. Innym rozwiązaniem może być przedstawienie sposobu zaimplementowania rozwiązania do już istniejącego schematu.
Jedną z ważnych cech startupu jest niski koszt przedsięwzięcia zwłaszcza w początkowym etapie. Większość tego typu projektów ma krótki żywot, nie zawsze udaje się znaleźć odpowiedniego inwestora. Nie oznacza to jednak całkowitej katastrofy, najczęściej staje się początkiem dalszej modyfikacji lub przemodelowanie początkowych założeń.

Skalowanie

Nowe określenie robiące karierę w świecie biznesu XXI wieku. Najprościej można to rozszyfrować na dwa sposoby, skalowalny biznes to taki, w którym już na początku określa się wielkość i czas trwania przedsięwzięcia.
W odniesieniu do wielkości, nowe modele biznesowe w fazie początkowego projektowania, zakładają możliwość przekształcania małego pomysłu w duży długotrwały projekt. W tym rozwiązaniu moment wdrożenia z góry zakłada możliwość rozwoju na każdym etapie przedsięwzięcia, przygotowując wariant rozbudowy, w celu uniknięcia niepotrzebnych strat związanych z rozwojem. Skalując biznes na etapie początkowym zakłada i dopuszcza się wprowadzanie zmian, które maja zapobiegać nieprzewidzianym kosztom.
Takie rozwiązanie najłatwiej wprowadzać w dużych osadzonych na solidnych fundamentach firmach, szukających nowych rozwiązań, które wraz z rozwojem dają pełną kontrolę nad wprowadzanymi z góry założonymi zmianami,

Inną formą wykorzystania skalowania, jest założenie początkowe zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu i na tym poprzestanie, zakończone zamknięciem biznesu lub jego sprzedażą. W tym przypadku jest trochę łatwiej, gdyż określono z góry nieprzekraczalne ramy całego przedsięwzięcia.

Wobec dynamiki rozwoju nowych technologi, nowe rozwiązania stają się wymogiem chwili. Tworząc rozwiązania dotyczące przyszłego funkcjonowania biznesu element skalowania jest nieodzowny.