pexels-oleksandr-pidvalnyi-1004366
biznes,  gospodarka

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to jedna z form gospodarki, która łączy cele społeczne i ekonomiczne. Charakteryzuje się ona tworzeniem przedsiębiorstw, które działają nie tylko dla zysku, ale również mają na celu poprawę sytuacji lokalnej społeczności. W artykule zostanie omówione, czym dokładnie jest ekonomia społeczna i jakie ma znaczenie dla współczesnego społeczeństwa.

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to model gospodarki, który stawia na pierwszym miejscu ludzi i ich potrzeby społeczne. W tym modelu przedsiębiorstwa działają nie tylko dla zysku, ale również dla dobra swoich pracowników oraz lokalnej społeczności. Ekonomia społeczna skupia się na równoważeniu wymogów związanych z ekonomicznym rozwojem przedsiębiorczości z troską o ludzi i ich środowisko.

Różnica między ekonomią społeczną a tradycyjnym modelem gospodarczym

W tradycyjnym modelu gospodarczym, przedsiębiorstwa działają w celu maksymalizacji zysków. W ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa również biorą pod uwagę swoje zyski, ale działają także dla dobra ludzi i środowiska. W ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa są często zarządzane demokratycznie, po to, aby każdy pracownik miał wpływ na decyzje, które wpływają na jego życie.

Ekonomia społeczna i zrównoważony rozwój

Ekonomia społeczna i zrównoważony rozwój są ze sobą blisko powiązane. Wybrane działania gospodarcze muszą być realizowane w sposób, który chroni środowisko i kultywuje zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń. Modele oparte na ekonomii społecznej skupiają się na asymilowaniu wiedzy ekonomicznej i wartości kulturowych z celami zrównoważonego rozwoju.

Jakie są korzyści ekonomii społecznej?

Ekonomia społeczna przynosi korzyści dla społeczeństwa i dla środowiska. Firmy odpowiedzialne społecznie prowadzą swoje działania na rzecz społeczności lokalnej, poprawiając jakość życia oraz gospodarkę lokalną. Przedsiębiorstwa ekonomiczne, które tworzą produkty przyjazne dla środowiska, ograniczają emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co pomaga w walce z globalnym ociepleniem.

Przykłady ekonomii społecznej

Istnieje wiele przykładów efektywnych firm, które działają na zasadzie ekonomii społecznej. W Anglii istnieje spółdzielnia spożywcza, która prowadzi biznes na zasadzę jednoosobowy = jeden głos, co oznacza, że każdy z pracowników ma równe prawa i wpływ na działania organizacji. W Polsce możemy wymienić Przedsiębiorstwo Społeczne „Kruczek”, która zajmuje się recyklingiem, a w swoich działaniach angażuje osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Podsumowanie

Ekonomia społeczna to model gospodarki, który kładzie nacisk na ludzi i ich potrzeby społeczne. W opozycji do tradycyjnego modelu gospodarczego, cele ekonomii społecznej uwzględniają dobro ludzi i środowiska, działa demokratycznie i przynosi korzyści dla społeczeństwa i środowiska.