black click pen on white paper
gospodarka,  księgowość,  pieniądze

Czym jest podatek PIT?

Podatek PIT, to nic innego jak podatek od osób fizycznych. Uiszczają go przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje osoby fizyczne, ujawniając w zeznaniu podatkowym wszystkie wypracowane przez siebie dochody w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego.

Odprowadzamy go do odpowiedniego dla naszego miejsca pracy, czy też zamieszkania Urzędu Skarbowego. Odbywa się to w formie tak zwanych zaliczek, zazwyczaj raz na kwartał. Do Urzędu Skarbowego składamy zeznanie podatkowe do końca miesiąca kwietnia. Zeznanie podatkowe dotyczy okresu ubiegłego roku, składają się na niego wszystkie nasze przychody, ulgi i inne koszty, które nagromadziliśmy w ciągu ostatniego roku. Na ich to podstawie wyliczamy nasz końcowy dług wobec skarbówki.

Artykuły o ochronie danych osobowych:

Jeżeli nasze zaliczki są znacznie wyższe niż podatek, który jesteśmy zobowiązani zapłacić, wtedy otrzymamy tak zwany zwrot podatku. W przeciwnym wypadku jesteśmy zobligowani do zapłacenia brakującej kwoty pieniędzy.Podatek PIT dzieli się na dwa podstawowe rodzaje. Jest to podatek liniowy i podatek na zasadach ogólnych.