taylor-nicole-qH7nLsK_IjE-unsplash
biznes,  firma

Etyka biznesu- czy to w ogóle możliwe?

Etyka, jak i biznes nie są wynalazkiem współczesności. Pierwsza z nich została wprowadzona w IV w p. n.e. przez Arystotelesa, choć wpierw była składową wielu systemów, a nie oddzielną nauką. Natomiast wydaje się, że biznes towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, ponieważ nawet wymiana towaru za towar, była swego rodzaju interesem. Jednak często mówi się, że w biznesie nie powinno się mieć skrupułów jeśli chce się odnieść sukces, a zatem pojawia się pytanie, czy możliwe jest by w praktyce istniała etyka biznesu? A może przez wzgląd na między innymi takie podejście jej powstanie było konieczne?


Rozważania należy zacząć od refleksji nad tym, dlaczego te pojęcia mogą teoretycznie wchodzić ze sobą w konflikt. Etyka nie powinna kierować się w swoim założeniu interesownością, na którym to jest oparty biznes. Spodziewamy się raczej w jego kontekście przynoszenie zysków, czy też pewnego dorobku. Tam gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi zawsze pojawia się konkurencja. I choć jeśli chodzi o finanse czasem ciężko mówić o sprawiedliwości i równości, tak konkurencja sama w sobie może być oparta na uczciwych zasadach.

Podobnie sprawa ma się jeśli chodzi o strategię rozwoju firmy, czy samą jej politykę. Wdrożone plany, czy zastosowane rozwiązania powinny być korygowane przez etyczny pogląd. Trzeba by było mieć klapki na oczach, myśląc, że tak wygląda rzeczywistość. Czasem wielkie korporacje stosują środki nieetyczne, tłumacząc cały proces innym spojrzeniem na ogół zasad moralnego postępowania.

Świat biznesu jednak idzie z duchem czasu i jego pogląd na zasady, którymi się kierować również nieco się zmienił. Zrozumiano, że kluczem do sukcesu jest podejście, które w swojej strategii zakłada długofalowość przyjętych rozwiązań, które jest oparte na zasadach dialogu społecznego, które w swojej koncepcji nie przewiduje korzyści jedynie dla firmy, ale też dla jej pracowników, jej otoczenia, klientów, wszelkich zainteresowanych, a także społeczności, w której firma funkcjonuje. Niestety często się o tym zapomina. Stawiając swoje dobro i rozwój ponad wszelkie normy i zasady moralne.

Oczywiście nie zawsze postępowanie etyczne jest postępowaniem prostym. Jednak należy myśleć przyszłościowo. Koniec końców prowadząc etyczny biznes zawsze można doszukać się plusów. Nawet jeśli zyski będą nieco niższe, to z kolei zaprocentować może stworzony dobry wizerunek firmy.