viktor-jakovlev-H0vuplqoX0c-unsplash
firma,  inwestycje

Facility Management – usługa z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Rozwój inwestycji w zakresie budownictwa i ciągły wzrost budynków mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych spowodował pojawienie się na rynku nowoczesnych firm oferujących usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem tych obiektów. Dużą popularnością na rynku budowlanym cieszy się innowacyjna usługa zwana Facility Management.


W dzisiejszych czasach z dnia na dzień powstaje coraz więcej obiektów budowlanych o różnorodnym przeznaczeniu. Zarówno inwestorzy krajowi jak i zagraniczni zajmują się budową nie tylko budynków mieszkalnych lecz także obiektów komercyjnych przeznaczonych na prowadzenie działalności usługowych. Taka sytuacja na rynku budowlanym przyczyniła się do wzrostu usług z zakresu administrowania nieruchomościami. Popyt na usługi firm działających w tym zakresie ciągle wzrasta. Obecnie rynek jest po brzegi zapełniony innowacyjnymi firmami przejmującymi opieką nad różnorodnymi obiektami.

Świetnie prosperujące na rynku budowlanym firmy zajmujące się obsługą techniczną obiektów posiadają szereg doświadczonych pracowników wykonujących pracę na wysokim poziomie. Usługi świadczone w zakresie obsługi technicznej obiektów są obecnie na rynku pożądane przez wielu prywatnych właścicieli budynków. Do obowiązków z zakresu administrowania nieruchomościami zalicza się przede wszystkim rzetelne i aktualne prowadzenie spisów właścicieli mieszkań oraz najemców wchodzących w skład danej nieruchomości. Doświadczeni w tej dziedzinie zarządcy zajmują się także prowadzeniem ksiąg obiektu i dokumentacji technicznej. Wyspecjalizowani w zakresie administrowania nieruchomościami pracownicy zajmują się również rzetelną kontrolą tego, czy poszczególne umowy zapewniające dostawę mediów są realizowane na czas. Chodzi tutaj o usługi takie jak: centralne ogrzewanie, woda, prąd, gaz czy wywóz nieczystości. Oprócz tego zarządcy zajmującą się administrowaniem w zakresie monitoringu oraz na bieżąco kontrolują stan techniczny obsługiwanej nieruchomości. Ponadto do ich obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad pracą firm zajmujących się konserwacją oraz sprawowaniem bieżących napraw w tych budynkach.

Do częstych zadań specjalistów z zakresu administrowania nieruchomościami należy także obsługa techniczna budynków. Wykonują oni kontrolę z zakresu utrzymania należytego porządku i czystości nie tylko w obsługiwanych budynkach, lecz także na terenach do nich przylegających. Oprócz tego zlecają oraz nadzorują przeglądy okresowe podległych im obiektów. Na zarządcach nieruchomości spoczywa również odpowiedzialność za organizowanie cyklicznych zebrań na których mieszkańcy omawiają zasady funkcjonowania danej wspólnoty. W zakres usług zarządzania nieruchomościami wchodzi też obniżenie kosztów eksploatacyjnych w danym obiekcie. Usługi w tym zakresie są przede wszystkim skierowane do instytucji takich jak: Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponadto z usług tych coraz częściej korzystają prywatni właściciele starych kamienic, nowoczesnych biurowców oraz centrów o charakterze usługowym. Firmy zajmujące się obsługą techniczną nieruchomości obejmują też kontrolę nad kamienicami zabytkowymi, zadłużonymi budynkami i obiektami znajdującymi się w fatalnym stanie technicznym.

W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się usługi z zakresu administrowania nieruchomościami komercyjnymi. Obiekty komercyjne to budynki będące korzystnym źródłem dochodu dla ich właścicieli z tytułu dzierżawy. Głównym przeznaczeniem takich obiektów jest prowadzenie działalności gospodarczej lub usługowej w danej branży. Do obiektów komercyjnych zalicza się nieruchomości mieszkaniowe przeznaczone na wynajem, nieruchomości handlowo-usługowe tj. biurowce przynoszące ogromne znaczące zyski z czynszu za wynajem. Ponadto, w skład obiektów komercyjnych wchodzą wszelkie przemysłowe tj. stacje benzynowe, których właściciele mają wysokie udziały w dochodzie operacyjnym.

Ciągły wzrost na rynku budowlanym obiektów komercyjnych przyczynił się do rozpowszechnienia nowej usługi zwanej z języka angielskiego Facility Management. Ta innowacyjna usługa w skrócie jest określana jako FM. Firmy świadczące tego typu usługi zajmują się utrzymaniem obiektów komercyjnych na wysokim poziomie przy nakładzie niewielkich środków finansowych. Facility Management to innowacyjna usługa posiadająca szerokie kompetencje w tym zakresie. Do priorytetowych zadań pracowników FM należy podnoszenie jakości zarządzanych obiektów komercyjnych oraz zwiększenie ich wartości. Zainteresowanie usługą Facility Management ciągle wzrasta, gdyż na rynku budowlanym wzrasta potrzeba stałego zwiększania przez właściciela nieruchomości jej wartości rynkowej. Każdy kto sprzedaje nieruchomość liczy na maksymalizację zysków, natomiast każdy kupujący liczy na znaczne zyski w przyszłości. Czynniki te przyczyniły się do tego, że usługi FM są coraz bardziej potrzebne na naszym rynku. Skuteczność działania tej usługi jest w obecnych czasach wymagana podczas każdej planowanej inwestycji już na etapie sporządzania projektu. Jest ona także niezbędna podczas planowania kupna nieruchomości na rynku wtórnym. Podejmowane działania FM pozwalają określić koszty utrzymania przyszłej nieruchomości oraz oszacować wzrost lub spadek wartości tej inwestycji na przestrzeni lat. Nic zatem dziwnego, że z usług takich coraz częściej korzysta wielu inwestorów obiektów komercyjnych.