Faktoring
firma,  księgowość

Faktoring deską ratunku dla niektórych firm

Faktoring jest to metoda działania w biznesie. Polega ona na na skupowaniu należności przedsiębiorstwa, ale tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Co w dużym uproszczeniu oznacza że sprzedajemy towar za którego zapłatę otrzymujemy w terminie 30 dni.

Aby do tego czasu mieć pieniądze na dane potrzeby bank lub inna instytucja finansowa dokonuje płatności za ten towar nasze konto. Zwrot kwoty otrzymają po zapłaceniu przez klienta należności. Zadaniem tego mechanizmu jest utrzymanie płynności finansowej w firmie i ciągłości pracy. Metoda ta jest coraz częściej stosowana i popularyzowana wśród polskich przedsiębiorstw. Wyróżniamy kilka typów faktoringu :

Faktoring właściwy – polega na wykupie wierzytelności handlowych wraz z przejęciem ryzyka związanego z jego niewypłacalnością.

Faktoring niewłaściwy – w tym przypadku faktor dokonuje wykupu wierzytelności handlowych, nie podejmuje jednak żadnego ryzyka związanego z niewypłacalnościom W przypadku gdy dłużnik nie spłaci należności, obowiązek ten otrzymuje faktorant.

Faktoring mieszany – powstał z połączenia faktoringu właściwego i niewłaściwego. Ryzyko niewypłacalności występuje do pewniej kwoty o której mowa w umowie W przypadku nieuregulowania wierzytelności przez dłużnika, faktor pokrywa zadłużenie ale tylko do pewnej kwoty.

Jednak nie jest to opcja idealna ma zarówno minusy jak i plusy. Porozmawiajmy najpierw o plusach.

  • poprawia płynności finansową przedsiębiorstw,
  • mogą korzystać z niego również mniejsze firmy,
  • jest mniej skomplikowany pod względem papirologi od kredytu,
  • zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności,
  • wydłuża termin płatności nawet do 90 dni.

Teraz kilka wad:

  • wyższe koszty usługi niż w przypadku innych możliwości finansowych,
  • konieczność zwrotu zaliczki jeśli faktura nie zostanie zapłacona w terminie,
  • nie finansuje sprzedaży detalicznej i gotówkowej.

Faktoring jest dość dobrym pomysłem szczególnie dla małych przedsiębiorstw. Daje wiele możliwości oraz pewne bezpieczeństwo i spokój finansowy. Ma również swoje wady o których nie należy zapominać.

Photo by rawpixel.com from Pexels