blake-wisz-Xn5FbEM9564-unsplash
biznes,  internet

Jak stworzyć startup?

Według definicji startup to innowacyjne przedsięwzięcie w biznesie wykorzystujące istniejące, lub poszukujące nowych modeli biznesowych w celu zapewnienia zysku.
Z założenia taka forma biznesu jest stosunkowo tania, a właściwie bezkosztowa.

Oczywiście ta bezkosztowość dotyczy jedynie nakładów finansowych, a w koszty nie włoży się nakładu własnej pracy koncepcyjnej. Głównym obszarem działania startupów jest strefa szeroko rozumianych nowych technologi informatycznych.

Zalety startupu

1. Niskie koszty, a właściwie stworzenie takiej formy działalności nie wymaga żadnych nakładów finansowych, jedyny wymierny koszt to nakład własnej pracy koncepcyjnej. Osoby nie dysponujące kapitałem mogą skupić się nad wyborem odpowiedniego modelu biznesowego i stworzyć dla niego nowe nieznane jeszcze rozwiązania. Można również w ramach już istniejących rozwiązań rozszerzać je.
2. Drugą bardzo istotna zaletą jest rozwój osobisty osoby tworzącej podwaliny przyszłego biznesu. Doświadczenie jakiego się nabywa owocuje w przyszłości łatwością w rozwiązywaniu wyzwań.
3. Kolejną zaletą i to najważniejszą jest sukces jaki można osiągnąć trzymając się wytyczonych przez siebie reguł realizując swój projekt.

Wady startupu

1. Duża konkurencyjność na rynku zwłaszcza w odniesieniu do nowoczesnych technologi informatycznych.
2. Zapał młodych twórców w starciu z częstym brakiem doświadczenia jest jedną z głównych przyczyn niepowodzenia.
3. Uleganie pokusie odejścia od wytyczonych założeń w obliczu pojawiających się konkurencyjnych rozwiązań.

Jak zacząć?

1. Na początku należy określić cel przedsięwzięcia i drogę dojścia do niego.
2. Ważną decyzją jest sposób realizacji, czy będzie on jednoosobowy czy w oparciu o zespół osób, będących specjalistami w swoich dziedzinach.
3. Dobór odpowiednich osób przy realizacji kolegialnej, jest bardzo ważnym aspektem zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę nie tylko umiejętności, a cechy charakteru.
4. Wybór metody i modelu biznesowego prowadzącego do celu.

Źródła finansowania

1. Własny kapitał wnoszony przez organizatora lub przez cały zespół twórców.
2. Crowdfunding – jest to metoda społecznościowego finansowania skupiona wokół wielu osób wspierających drobnymi wpłatami przedstawiony projekt.
3. Anioły biznesu – są to osoby posiadające wolny kapitał gotowe za odpowiednie z góry ustalone warunki, sfinansować projekt w całości lub w części.
4. Venture capital – średnio lub długoterminowe inwestycje w firmy w sektorze niepublicznym, dość ryzykowne często wymagające wprowadzenie do projektu obok kapitału własnych przedstawicieli.
5. Kredyt bankowy – najmniej opłacalny i często ze względu na zbyt duże ryzyko niemożliwy do uzyskania.

Koniec wieńczy dzieło

Ważnym czynnikiem powodzenia jest odpowiednie określenie czasu trwania projektu oraz ustalenie zasad w momencie rozwoju.
Wiele projektów zakłada konkretne wytyczne mające doprowadzić do celu, a kiedy on zostanie osiągnięty, całość zostaje zamknięta. Jest to najmniej ryzykowne i najłatwiejsze rozwiązanie.
Inna forma to projekt założony na długi czas zakładający możliwość weryfikacji na każdym etapie w oparciu o odpowiednie zwinne metody zarządzania.

Photo by Blake Wisz on Unsplash