sweet-ice-cream-photography-QotTbY0b4YM-unsplash
gospodarka,  pieniądze

Jaka jest struktura PKB w Polsce?

Polska gospodarka jak gospodarka wielu krajów rozwiniętych jest gospodarką rynkową. Ta transformacja nastąpiła w latach 90 z gospodarki socjalistycznej do rynkowej. Od tej pory wszystkie podmioty rynku (instytucje finansowe, instytucje publiczne, gospodarstwa domowe i obywatele) wpływają na gospodarkę naszego kraju i kształtują PKB (Produkt Krajowy Brutto).


Według Głównego Urzędu Statystycznego polskie PKB wzrosło o 4, 5 procent w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale tego roku wynosił gospodarczy wynosił 4, 4 procent. Czynnikiem wzrostowym w drugim kwartale nie wątpliwie był popyt gospodarczy w naszym kraju. W skali roku wynosił on 4, 8 procent. W porównaniu do pierwszego kwartały wzrósł on o 0, 6 procent, a więc w pierwszym kwartale wzrost ten plasował się na poziomie 4, 2%.

Na sytuację wzrostu popytu niewątpliwie miały dwa czynniki. Po pierwsze sytuacja ekonomiczna Polaków od jakiegoś czasu sytuuje się na dość dobrym poziomie, do czego niewątpliwie przyczyniła się również polityka społeczna obecnego rządu, wpierająca rodziny z dziećmi. Oczywiście w tym wypadku mówimy zarówno o 500+ jak i o 13 -tej emeryturze dla emerytów. Po drugi drugi kwartał roku to naszym kraju okres, w którym warunki klimatyczna zmieniają się na cieplejsze, a więc sprzyja to konsumpcji.

Jeśli chodzi o inwestycje to według Głównego Urzędu Statystycznego również odnotowano wzrost w pierwszym kwartale. Trochę gorzej wypadają te inwestycje w drugim kwartale, jednak sytuacje jest nadal stabilna.
Powyższe dane wskazują na stabilną sytuację w Polsce. W porównaniu do innych krajów w Unii Europejskiej jest to całkiem dobry wynik. Utrzymujemy wzrost gospodarczy na stabilnym poziomie. Ekonomiści z banku ING wskazują na wzrost poziomu budżetu gospodarstw domowych, co oczywiście przekłada się w dalszym ciągu na wzrost w sektorze popyty prywatnego. Według ekspertów ten trend będzie się utrzymywał również w drugiej połowie roku.
Pomimo ciągłego wzrostu PKB w ostatnich latach to ten rok odnotował niższe wzrosty poszczególnych wskaźników niż lata poprzednie.