Patrick Tomasso Gmes5dnykus Unsplash
firma

Jakie są mierniki rozwoju gospodarczego?

Rozwój gospodarczy pokazuje nam zmiany zachodzące w gospodarce. To jak bardzo rozwinięte jest państwo zależy od wielu czynników m. in. od zamieszkującego tam społeczeństwa, zamożności państwa. Jednak to nie wszystkie elementy jakie możemy zaliczyć do poziomu rozwinięcia państwa.

Aby móc określić jak bardzo jest rozwinięte dane państwo stosuje się mierniki rozwoju gospodarczego. Jednym z najpopularniejszych, a zarazem najczęściej stosowanych mierników jest PKB, który określa nam stopień zamożności danego kraju.

Wzór według, którego go obliczamy jest następujący PKB/LICZBĘ MIESZKAŃCÓW. Jak łato się domyślić Produkt Krajowy Brutto jest najwyższy w wysoko rozwiniętych krajach m. in Stany Zjednoczone, Norwegia, Niemcy, Korea Południowa, Wielka Brytania, Kanada gdzie jest bardzo zaawansowana technologia ułatwiająca pozyskiwanie większych dochodów przy produkcji zarazem obniżając jej koszty. Natomiast niski poziom PKB zaobserwujemy w krajach mało rozwiniętych m. in Syria, Angola, Nigeria, Madagaskar, Kamerun, Uganda gdzie państwa te skupiają się na rolnictwie. dzieje się tak ponieważ brakuje tam nowych technologii umożliwiających produkcje a tym samym brak rozwoju innych nowszych gałęzi przemysłu.

Oprócz ekonomicznego miernika PKB wyróżniamy także mierniki gospodarcze tj.
-struktura towarowa eksportu
-struktura towarowa importu
-produkcja samochodów w tyś. sztuk
-nakłady finansowe na badania
-produkcja prądu elektrycznego na osobę
-plony pszenicy
-ilość kilometrów autostrad
-źródła energii elektrycznej

Oprócz wyżej wymienionych mierników wyróżniamy także mierniki społeczne tj.

-Ilość studentów na 1000 osób
-ilość odbiorników tv na 1000 osób
-dzienne spożycie kalorii
-odsetek analfabetyzmu
-telefonizacja- ilość abonentów na 1000 osób
Ostatnie z mierników to demograficzne tj.
-przyrost naturalny
-struktura wiekowa
-faza rozwoju demograficznego
-wskaźnik śmiertelności niemowląt na 1000 urodzeń-średni czas trwania życia
-wskaźnik feminizacji
-wskaźnik urbanizacji
-struktur zatrudnienia