adeolu-eletu-E7RLgUjjazc-unsplash
gospodarka,  inwestycje

Jakie są wskaźniki rozwoju gospodarczego?

Wskaźniki rozwoju gospodarczego to dane statystyczne, które z założenia mają przedstawiać, wizualizować poziom gospodarczy danego kraju. Te dane statystyczne są oczywiście odpowiednio przygotowane i przetworzone. Wskaźniki rozwoju gospodarczego można podzielić na dwie grupy: pierwsza przedstawia wskaźniki o charakterze ilościowym, druga przedstawia natomiast wskaźniki o charakterze jakościowym.

Za określanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce, jego wyliczanie oraz prognozowanie odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny, który ma swoją główną siedzibę w stolicy, tj. Warszawie, oraz posiada oddziały w poszczególnych województwach. Publikuje on na bieżąco raporty i publikacje związane właśnie z tematyką rozwoju gospodarczego w Polsce oraz krajach sąsiedzkich. Raporty są publikowane najczęściej co kwartał.

Tutaj warto zaznaczyć, choćby dla samego przypomnienia, że produkt krajowy brutto, to miernik za pomocą którego określany jest efekt pracy mieszkańców danego kraju.

Rozwój gospodarczy określany jest w następujących wskaźnikach:
1) PKB per capita – czyli produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca;
2) PKB per capita według parytetu siły nabywczej – czyli produkt krajowy netto w przeliczeniu na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej;
3) DN per capita – czyli dochód narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca;
4) stopa inflacji;
oraz
5) wolumen importu oraz eksportu w przeliczeniu na mieszkańca.

Wskaźników określających rozwój gospodarczy w danym kraju jest oczywiście więcej, ale te wymienione powyżej są najpopularniejsze. Wszystkie wskaźniki na pewno bez problemu znajdziemy w rocznikach statystycznych wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Na podstawie obserwacji wskaźników rozwoju gospodarczego większości państw świata, ekonomiści zauważyli, że najbardziej rozwinięte gospodarczo są te kraje, które posiadają bardzo duży udział usług, zaś mały rolnictwa. Z kolei wśród państw mało rozwiniętych lub słabo rozwijających się, proporcje te są odwrotne.