Artem Beliaikin E Gerd5ecq Unsplash
gospodarka,  pieniądze

Makroekonomia- całość, będąca czymś większym niż suma poszczególnych części.

Gospodarka, a także jej składowe, procesy w niej zachodzące, przemiany jakie się w jej obrębie dokonują poddawane są nieustanej obserwacji między innymi też przez ekonomistów. Jednak, aby podzielić się tak rozległym obszarem ekonomia podzieliła się na dwie dziedziny- mikroekonomia, koncentruje się wokół takich zjawisk jak badania zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców, a także interakcjami między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach, oraz makroekonomia, której działania skupiają się na wielkościach, dotyczących całej gospodarki, co oznacza, że wyłania prawidłowości obecne w gospodarce jako całości. I to właśnie drugą bohaterkę weźmiemy pod lupę.


Należy wpierw przyjrzeć się bliżej, czym właściwie jest ta dziedzina ekonomii. Prezentuje ona przekonanie całościowe, mówiące o tym, iż pewne wyodrębnione zjawiska zachodzące w gospodarce są czymś więcej niż sumą zachowań indywidualnych podmiotów. Między tymi podmiotami zachodzą skomplikowane relacje, czego nieuniknione następstwo można dostrzec w zjawiskach kształtujących gospodarkę.

Dzięki swojej analizie makroekonomia jest swego rodzaju wyrocznią dla systemu gospodarczego panującego w danym państwie, czy też na świecie, ponieważ nie dość, że określa ona związki przyczynowo-skutkowe, zachodzące między zjawiskami gospodarczymi, to przewiduje ona tendencje rozwojowe dla całego systemu gospodarczego. Odzwierciedleniem tego można zaobserwować w podstawach teoretycznych, a także w tworzeniu dyskursów dla polityki stosowanej w państwie, które mają sprzyjać takim zjawiskom jak wzrost gospodarczy, czy niezmienność w zakresie cen. Jednakowoż przez wzgląd na szeroki zakres naszej dziedziny, nieuniknione jest, aby w teoriach makroekonomicznych pojawiły się treści, wywodzące się choćby z dziedziny polityki (mowa tu o polityce państwa, w tym prowadzonej polityki zagranicznej, czy też wewnętrznej).

Powinniśmy również nawiązać do zmiennych, dotyczących tej gałęzi ekonomii. Pierwszymi z nich są zmienne zewnętrzne, zawierające w sobie zasoby naturalne, czyli występujące środowisko, panujący klimat, czyli można powiedzieć to czynniki, które wpływają na gospodarkę, ale teoretycznie jest to wpływ działający tylko w jedną stronę. Kolejnymi są zmienne polityczne, które nazywa się narzędziami ekonomicznymi, a zatem oddziałują one na gospodarkę. I w końcu- zmienne indukowane, które niejako zostały wytworzone w wyniku procesu gospodarczego, np. zatrudnienie, stabilność cen itd. Wszystko to, niewątpliwe, przyczynia się do obszerności zagadnienia jakim jest makroekonomia, ale także jej skomplikowanej i złożonej struktury.