campaign-creators-yktK2qaiVHI-unsplash
internet

Marketing afiliacyjny jak zacząć?

Czym jest marketing afilacyjny?

Marketing afiliacyjny jest nową formą marketing rozwijającą się szczególnie szybko w Internecie. Polega on na współpracy dwóch jednostek, zarówno sprzedawcy jak i partnera, zwanego również afiliantem, który staje się swego rodzaju pośrednikiem sprzedaży. Opiera się on na obustronnych korzyściach. Sprzedawca zyskuje nowych klientów, a afilent dostaje za to wynagrodzenie.


Charakteryzuje się on niewielkimi kosztami własnymi oraz małym kosztem inwestycji w marketing. Zadaniem afilianta jest przyciągnięcie jak największej uwagi na stronę sprzedawcy poprzez opublikowanie linku prowadzącego bezpośrednio do strony sprzedawcy. Aby afilent mógł podjąć się zlecenia musi on posiadać interesujący dla sprzedawcy kanał na którym będzie mógł zamieścić reklamę polecającą wybrany produkt lub usługę. Najczęściej afiliantem w tym wypadku jest blogger lub influencer, który wykorzystuje do tego własny blog czy instagrama. Marketing afiliacyjny przynosi obustronne korzyści dla sprzedawcy jak i dla polecającego. Dzięki działaniom influencera, sprzedawca generuje zysk dzięki klientom, którzy dotarli do jego produktu dzięki działaniom polecającego. Dodatkową korzyścią, nawet jeśli marketing afiliacyjny nie przyniesie nowych klientów sprzedawcy to na pewno przyczyni się do rozpoznawalności marki.

Formy rozliczania.

Istnieje kilka sposobów rozliczania się sprzedawcy z partnerem (afiliantem).
1. Pay per sale – wydzielona część przychodu z zakupu.
2. Cost per sale- procent od zakupu.
3. Pay per Lead – kwota za każde działanie klienta na stronie sprzedawcy, nie tylko dokonanie zakupu, również dotyczy to logowania itd.

Korzyścią w marketing dla polecającego jest to, iż sam decyduje o produktach i usługach, które chce polecać i na jakich warunkach. Z reguły afilant, który chce podjąć współpracę ze sprzedawcą ma już zbudowana i sprawnie działająca platformę dlatego też przykłada wagę i nie chce publikować na swojej stronie produktów, które mogłyby by zniechęcić do niego oddanych odwiedzających czy fanów.