sharon-mccutcheon--8a5eJ1-mmQ-unsplash
biznes,  gospodarka

Mikroekonomia- czyli dowód na to, że drobiazgi mają znaczenie

Ekonomia jest bardzo szeroką dziedziną, mającą wpływ na życie społeczeństwa. Zjawiska, które zachodzą na rynku, czy gospodarce stale brane są pod lupę przez wielu specjalistów. Niemożliwym jest, aby wewnątrz tak szerokiej dyscypliny nie było żadnych podziałów. Wyodrębnionymi kategoriami mogą być choćby makroekonomia, a także mikroekonomia, które niejako podzieliły się zagadnieniami z tego obszaru, skupiając uwagę ekonomistów nad stanem rzeczy odmiennych zjawisk.


Koncentrując się na mikroekonomii, należy wpierw umieć odróżnić ją od jej siostry. Makroekonomia zajmuje się wielkościami koncentrującymi się wokół całej gospodarki i zajmuje się wyłapaniem wyłaniających się z niej prawidłowości, ale z założeniem traktowania gospodarki jako całości.
Mikroekonomia z kolei skupia się nad badaniem zjawisk i procesów gospodarczych, które mają miejsca w jednostkach gospodarczych, jeszcze mniejszych gospodarstwach domowych, a także w poszczególnych segmentach gospodarki, obserwowanych i interpretowanych z perspektywy działalności gospodarczej określonych podmiotów gospodarczych takich jak nabywcy, konsumenci, sprzedawcy, czy też producenci.

Obszar ten znajduje zastosowanie w badaniach nad zachowaniami indywidualnych klientów dla firm oraz analizowaniem, jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi podmiotami na rynku. Dostarcza odpowiedzi na dylematy związane z tym co produkować, a mianowicie jakie dobra i w jakim nakładzie są potrzebne oraz co konsumować, czyli jakie dobra i produkty są najwyższej jakości, które należałoby zakupić przy zasobach, które i tak mają ograniczony zasięg, aby wartość owej konsumpcji miała jak największy zasięg. W skrócie dziedzina ta przewiduje jakie dobra i w jakiej ilości powinny być produkowane, aby zaspokoić potrzeby konsumentów. Analizuje ona również trafność decyzji podejmowanych na poziomie jednostki czy firmy.

Jak widać analizy zachodzące w mikroekonomii dotyczą dokładnych badań wchodzących w obszar dziedzin mających związek z licznymi płaszczyznami naszego życia przez co wnioski, które można w wyniku jej procesów wyciągnąć mogą mieć realny wpływ na rzeczywistość zwykłych podmiotów.