alejandro-escamilla-LF8gK8-HGSg-unsplash
firma,  gospodarka

Pracownicze plany kapitałowe na czym polegają?

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, której celem jest zabezpieczenie pracowników na przyszłość. Na razie obowiązuje ona w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jednak co pół roku będzie wprowadzana w coraz mniejszych firmach co przedstawia sie w następujący sposób:


– od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywać w przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 do 249 osób,
– od 1 lipca 2020 roku zostanie wprowadzona w przedsiębiorstwach liczących od 19 do 49 pracowników,
– od 1 stycznia 2021 roku będzie wprowadzona w mniejszych firmach liczących co najmniej jednego pracownika.

Do programu przystępuje każdy pracownik, który opłaca składki na emeryturę i rentę oraz mieści się w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat. Osoby starsze do 70 roku życia nie przystępują automatycznie jednak mogą się zapisać same jeżeli wyrażają taką chęć. PPK to bardzo dobrze opracowany system składający się trzech elementów przyczyniających się do gromadzenia kapitału. Należy tu wymienić pracodawcę, który będzie wpłacać 1. 5 procent wynagrodzenia pracownika miesięcznie, państwo wpłacające jednorazowo kwotę 250 zł oraz corocznie 240 zł, a także pracownika, który będzie odkładał 2 procent wynagrodzenia.

Oprócz podstawowych stawek pracodawca może zadeklarować dodatkowe wpłaty wynoszące 2. 5 procent wynagrodzenia zaś pracownik może wpłacać 2 procent wynagrodzenia. Środki te będą stanowić prywatną własność osoby pracującej i będzie można je wykorzystać dopiero po 60 roku życia. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Pracownicze plany kapitałowe są programem dobrowolnym. pracownik może w każdej chwili zrezygnować składając taką rezygnację u swojego pracodawcy musi on jednak pamiętać, że trzeba ją składać co 4 lata. Pomimo odejścia z funduszu istnieje możliwość ponownego przystąpienia do niego i w dalszym ciągu odkładania środków. Pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z odpowiednią instytucją finansową, w celu umożliwienia wdrożenia PPK w firmie. Powyższy program jest dobrą perspektywą na przyszłość dla każdego z nas ponieważ dzięki niemu mamy szanse na lepszą sytuację materialna w wieku emerytalnym.