jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash
gospodarka,  pieniądze

Struktura polskiego PKB

PKB jest skrótem często używanym w programach dotyczących między innymi rynku, finansów i gospodarki. Pojawia się w wielu analizach z zakresu ekonomii i jest tematem mnóstwa dyskusji. Czym jest PKB i co sprawia, że uważa się go za tak kluczowe?


Jest to skrót od produktu krajowego brutto, będącego jedną z podstawowych miar dla efektów pracy społeczeństwa danego kraju, wykorzystywanych w rachunkach narodowych. Określa ona łączną wartość dóbr i usług ostatecznie wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji, na terenie określonego państwa w danej jednostce czasu, przy czym często okres ten to jeden rok. Spadek, czy też wzrost PKB, a także dynamika tychże procesów stanowi z kolei wskaźnik wzrostu gospodarczego.
W pierwszym kwartale 2019 roku PKB Polski wzrósł o 4, 6%, według Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wzrost o 0, 1% większy niż spodziewali się specjaliści z dziedziny ekonomii. Oznacza to, że w budżecie państwa znajdzie się nieco więcej środków pieniężnych.

Choć z jednej strony należałoby się cieszyć, ze polska gospodarka rozwija się szybciej niż zakładano to jednak jest to najwolniejszy przyrost od drugiego kwartału 2017 roku. Niektórzy ekonomiści spekulowali, że w przeciągu najbliższych kwartałów może nastąpić spowolnienie wzrostu gospodarczego, przez między innymi takie czynniki jak spadek popytu krajowego, czy też eksport netto.

Dane pochodzące z drugiego kwartału są nieco mniej optymistyczne. PKB urosło o 4, 4% co jest najsłabszym wynikiem, aż od 2016 roku ! Jednak wydaje się, że nasze państwo i tak nieźle sobie radzi na tle innych państw europejskich, a szczególnie tych, które odeszły od swojej waluty, na rzecz wspólnej. Ponadto ekonomiści dostrzegli wyższy wzrost konsumpcji prywatnej w stosunku do pierwszego kwartału, a także nieco niższy inwestycji.

Cała struktura PKB co kwartał jest poddawana szczegółowej analizie przez wielu specjalistów. Na podstawie poszczególnych czynników przewidują one to czego można się spodziewać w nadchodzącym czasie. Jako, że całość ściśle wiąże się z pieniędzmi, można domniemywać jak taki stan struktury PKB odbije się na życiu społeczeństwa.