• pexels-francesco-ungaro-409127
  biznes,  gospodarka

  Zmiany w prawie pracy wpływające na kapitał ludzki

  W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące prawa pracy uległy znaczącym zmianom, co wpłynęło na politykę personalną firm i zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z kapitałem ludzkim. Nowe regulacje dotyczą m.in. zatrudniania pracowników tymczasowych, systemu wynagrodzeń czy czasu pracy. W poniższym artykule omówimy najważniejsze zmiany w prawie pracy i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • pexels-pixabay-273209-1
  firma

  Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost firmy

  Kapitał ludzki to jedna z najważniejszych sił napędowych dla rozwoju każdej firmy. Poprawa umiejętności i wiedzy pracowników wpływa na jakość oferowanych produktów i usług, pozytywnie wpływa na innowacje oraz na efektywność biznesu. W tym artykule omówimy, jak właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim może przyczynić się do zwiększenia wzrostu firmy.

 • pexels-nextvoyage-457937
  gospodarka

  Globalizacja a nierówności społeczne.

  Globalizacja to zjawisko, które postrzegane jest z różnych perspektyw. Jednym z jej pozytywnych aspektów jest wzrost gospodarczy i handel międzynarodowy. Jednakże, globalizacja wywołuje również wiele kontrowersji, a jednym z jej najważniejszych wyzwań są wzrost nierówności społecznych. W niniejszym artykule omówimy, w jaki sposób procesy związane z globalizacją wpływają na nierówności społeczne, jakie narzędzia polityczne oraz gospodarcze mogą pomóc w ich łagodzeniu lub redukcji, a także jakie wyzwania stoją przed społeczeństwami oraz państwami wobec tego zjawiska.

 • pexels-christina-morillo-1181676
  gospodarka

  Wyzwania i korzyści globalizacji.

  Globalizacja jest zjawiskiem, które zmienia oblicze świata. Otwarcie granic i swobodny przepływ ludzi, towarów oraz informacji wpływa na rozwój gospodarczy, ale też niesie ze sobą pewne wyzwania. W artykule omówie zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty globalizacji oraz jej wpływ na różne sfery życia społecznego.

 • pexels-александар-цветановић-1422292
  firma

  Oszczędzanie i inwestowanie

  Oszczędzanie i inwestowanie to dwa kluczowe elementy budowania stabilnej sytuacji finansowej. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że z własnych środków można w prosty sposób stworzyć planowaną przyszłość. Jednakże wybór między oszczędzaniem a inwestowaniem może być trudny. W tym artykule omówimy wady i zalety każdej opcji, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję dla Twojego portfela.

 • pexels-andrea-piacquadio-760118
  firma

  Zastosowanie analizy SWOT w kapitale ludzkim

  Analiza SWOT to narzędzie, które pozwala na kompleksową ocenę sił, słabości, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedynie narzędzie biznesowe. Coraz częściej stosuje się je również w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Analiza SWOT może pomóc pracodawcom w zrozumieniu potrzeb i celów pracowników oraz w identyfikacji obszarów, w których warto inwestować w rozwój pracowników i działać na rzecz ich zadowolenia. W artykule omówimy zastosowanie analizy SWOT w kapitale ludzkim.

 • pexels-scott-webb-532569
  biznes

  Inteligencja emocjonalna a kapitał ludzki

  W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przywiązuje się do pojęcia kapitału ludzkiego. Jednym z kluczowych elementów tego pojęcia jest inteligencja emocjonalna, która okazuje się coraz bardziej istotna w kontekście sukcesu w biznesie oraz relacji z klientami i pracownikami. W niniejszym artykule omówimy, czym jest inteligencja emocjonalna, jak wpływa na rozwój kapitału ludzkiego oraz jak jej rozwój może przynieść korzyści dla firm.

 • pexels-fauxels-3184292
  biznes

  Niezbędne umiejętności w biznesie

  W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności w biznesie. Wyspecjalizowane branże, rosnąca konkurencja oraz dynamicznie zmieniający się rynek wymagają od pracowników ciągłego rozwoju i dostosowania się do wymagań. W artykule przedstawione zostaną niezbędne umiejętności, które każdy pracownik powinien posiadać, aby odnosić sukcesy w dzisiejszym biznesie.

 • black click pen on white paper
  gospodarka,  księgowość,  pieniądze

  Czym jest podatek PIT?

  Podatek PIT, to nic innego jak podatek od osób fizycznych. Uiszczają go przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje osoby fizyczne, ujawniając w zeznaniu podatkowym wszystkie wypracowane przez siebie dochody w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego.

 • blake-wisz-Xn5FbEM9564-unsplash
  biznes,  internet

  Jak stworzyć startup?

  Według definicji startup to innowacyjne przedsięwzięcie w biznesie wykorzystujące istniejące, lub poszukujące nowych modeli biznesowych w celu zapewnienia zysku. Z założenia taka forma biznesu jest stosunkowo tania, a właściwie bezkosztowa.