• black click pen on white paper
    gospodarka,  księgowość,  pieniądze

    Czym jest podatek PIT?

    Podatek PIT, to nic innego jak podatek od osób fizycznych. Uiszczają go przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje osoby fizyczne, ujawniając w zeznaniu podatkowym wszystkie wypracowane przez siebie dochody w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego.