• alejandro-escamilla-LF8gK8-HGSg-unsplash
    firma,  gospodarka

    Pracownicze plany kapitałowe na czym polegają?

    Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, której celem jest zabezpieczenie pracowników na przyszłość. Na razie obowiązuje ona w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jednak co pół roku będzie wprowadzana w coraz mniejszych firmach co przedstawia sie w następujący sposób: