• Hunters Race Mybhn8kaaec Unsplash
    firma,  pieniądze

    Co to jest franczyza?

    Franczyza (z ang. franchising), zgodnie z definicją przyjętą w, to system sprzedaży towarów lub usług, który opiera się przede wszystkim na stałej, ciągłe i ścisłej współpracy pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, zwanymi: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Szczegółowe określenia co wchodzi w skład franczyzy, prawa i obowiązki stron reguluje umowa franczyzy, która układana jest według zgodnej woli stron.