Mike Kononov Lfv0v3 2h6s Unsplash
biznes

Wzrost gospodarczy- obszar, dzięki któremu dbając o państwo, dbamy o siebie.

Wzrost gospodarczy stał się tematem, który obecnie nie interesuje tylko samych ekonomistów, polityków, czy przedsiębiorców. Jest to obszar, który media nieustannie poruszają w coraz to większej ilości programów, docierających do szerokiego grona odbiorców, zaznajamiając ich z tematem. Może lepiej zacząć od wyjaśnień, co to jest wzrost gospodarczy. To powiększanie się możliwości danego społeczeństwa do produkcji dóbr, a także usług, które zaspokajają ludzkie potrzeby, Sama definicja sugeruje, że jest to zjawisko niezwykle istotne. Nic więc dziwnego, że tak wielu zaczęło dwoić się i troić, aby sprawdzić jakie czynniki przyczyniają się do jego wzrostu, by móc w późniejszym czasie jeszcze bardziej ten wzrost wspomóc.


Pierwszym z czynników, o którym należałoby wspomnieć jest praca. Jej roczny wkład jest środkiem, który zaopatruje społeczeństwo w rzeczy niezbędne i potrzebne w życiu, jakie to społeczeństwo zużywa, stanowiące bądź bezpośredni wytwór tej pracy, albo też to co za ten wytwór można nabyć od innego społeczeństwa.
Kolejną niezwykle ważną składową jest kapitał, który umożliwia rozpoczęcie lub kontynuację działalności gospodarczej, a także wiedza. Wielu światowej klasy ekonomistów zgadza się, że bez wykorzystania wiedzy nie ma możliwości osiągania zysku. Wzrost jest związany z rozwojem, a rozwój to ciągłe posuwanie się do przodu, czyli między innymi stosowanie innowacji, których stosowanie uniemożliwia gospodarce przejście w stan stagnacji.

Instytucje są oczywistym elementem przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego. Wyznaczają one pewne ramy dla funkcjonowania organizacji. Narzucają właściwie normy i wzory zachowań. Dysponują one możliwościami wpływającymi na uwarunkowania zachowań gospodarczych przez swój wpływ na takie zjawiska jak akumulację kapitału, aktywności ekonomiczną czy innowacyjność.

Niewątpliwie czynników wpływających na wzrost gospodarczy jest znacznie więcej. Skupiliśmy się na tych przodujących. Jednak nie można też zapomnieć wyróżnić takich składowych jak ziemia, czy czynniki psychologiczne. Te elementy można rozbić na jeszcze mniejsze części, jak choćby położenie geograficzne państwa, które ma przyczyniać się do jego rozwoju.

W XXI wieku nauczyliśmy się szukać zysków, tam gdzie teoretycznie można by się ich nie spodziewać. Dlatego czynniki te mnożą się i mnożą i ten proces wydaje się postępować. Jednak wszystkie sposoby są dobre, o ile pomagają gospodarce wzrastać, ponieważ dbanie o nią to dbanie też o swoją teraźniejszość oraz przyszłość.