Pexels Francesco Ungaro 409127
biznes,  gospodarka

Zmiany w prawie pracy wpływające na kapitał ludzki

W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące prawa pracy uległy znaczącym zmianom, co wpłynęło na politykę personalną firm i zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z kapitałem ludzkim. Nowe regulacje dotyczą m.in. zatrudniania pracowników tymczasowych, systemu wynagrodzeń czy czasu pracy. W poniższym artykule omówimy najważniejsze zmiany w prawie pracy i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zmiany w prawie pracy wpływające na kapitał ludzki

W ostatnich latach w Polsce zaszły liczne zmiany w prawie pracy, które mają wpływ na pracowników i pracodawców. Wprowadzone przepisy regulują m.in. wymiar czasu pracy, umowy o pracę czy stosunek pracy aż po kwestie wypłaty wynagrodzenia. Jakie są konsekwencje tych zmian dla kapitału ludzkiego?

Koniec umów śmieciowych

Jednym z najważniejszych wprowadzonych przepisów jest tzw. „Koniec umów śmieciowych”, czyli nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca m.in. minimalną stawkę godzinową i zakazująca umów o pracę na czas próbny powyżej trzech miesięcy. Dzięki tym zmianom pracownicy zyskali większe bezpieczeństwo zatrudnienia, a pracodawcy nie mają już takiej swobody w zatrudnianiu osób na krótkie okresy, co może wpłynąć pozytywnie na retencję pracowników.

 • umowy śmieciowe
 • minimalna stawka godzinowa
 • czas próbny do 3 miesięcy

Rozszerzenie prawa do urlopu

Od 1 kwietnia 2019 roku w Polsce obowiązuje nowelizacja ustawy o urlopach wypoczynkowych, która wprowadza dodatkowe dni wolne dla pracowników. W zależności od stażu pracy, pracownicy zyskują dodatkowe dni urlopu. Ta zmiana wpłynie pozytywnie na motywację pracowników i zwiększy ich zadowolenie z pracy.

 • rozszerzenie urlopu
 • dodatkowe dni wolne
 • motywacja pracowników

Gwarancje dla pracowników dorywczych

Pracownicy dorywczy, czyli ci zatrudnieni na podstawie umów zlecenie lub o dzieło, zyskali dzięki wprowadzonym zmianom w prawie pracy kilka nowych uprawnień. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie obowiązkowego zawierania umów pisemnych z kodem klasyfikacji zawodów i specjalizacji. W ten sposób pracownicy dorywczy mają większe zabezpieczenie prawne, a ich pracodawcy nie mają już takiej swobody w traktowaniu ich jak tanią siłę roboczą.

 • pracownicy dorywczy
 • umowy pisemne
 • większe zabezpieczenie prawne

Nowe rozwiązania w regulacjach czasu pracy

W Polsce obowiązuje również wprowadzony niedawno kodeks pracy „praca elastyczna”. Dzięki temu pracodawcy mają większe możliwości w kształtowaniu czasu pracy, a pracownicy zyskują elastyczność i większą kontrolę nad swoim czasem. Dodatkowo, nowe przepisy wprowadzają możliwość urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co również wpłynie pozytywnie na ich zadowolenie z pracy.

 • praca elastyczna
 • kontrola nad czasem
 • urlop wypoczynkowy dla pracowników

Podsumowanie

Zmiany w prawie pracy, które w ostatnich latach zaszły w Polsce, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zbudowanie bardziej pozytywnych relacji między pracodawcami a zatrudnionymi. Dzięki wprowadzonym przepisom, pracownicy zyskali większą pewność siebie i zadowolenie z pracy, a pracodawcy bardziej związali się ze swoimi pracownikami, co z kolei wpłynęło na zwiększenie kapitału ludzkiego w firmach.