• Dmitry Demidko Ebwzfkaheau Unsplash
    biznes,  gospodarka

    Co to jest produkcja przemysłowa?

    Produkcja przemysłowa jest miarą wydajności sektora przemysłowego gospodarki. Sektor przemysłowy obejmuje produkcję, wydobycie i usługi komunalne. Chociaż sektory te wytwarzają tylko niewielką część produktu krajowego brutto (PKB), są bardzo wrażliwe na stopy procentowe i popyt konsumpcyjny.